Aanmeldprocedure

Voordat u zich aanmeldt, dient u eerst een verwijzing van de huisarts te hebben voor specialistische GGZ. U kunt ons bellen voor meer informatie of om u aan te melden. Als er een indicatie is voor een behandeling bij Sanctuary Kliniek, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Na het intakegesprek, wordt er indien nodig aanvullend diagnostiek onderzoek gepland. Daarna wordt het behandelplan opgesteld in overleg met de cliënt.

Kosten

Stichting Sanctuary Kliniek heeft contracten met Zorg en Zekerheid, ENO Zorgverzekeraar en ONVZ/ Jaaah, VGZ (inclusief IZZ, IZA, UMC Zorgverzekeraar, Unive, VGZ Cares, Promovendum, Besured, National Academic, AON), Eucare/ Aevitae, A.S.R. (De Amersfoortse en Ditzo) en Zilveren Kruis (inclusief Achmea, Interpolis, FBTO en De Friesland). We hebben geen contracten met andere zorgverzekeraars. CZ en Menzis hebben besloten om geen declaraties met akte van cessie te accepteren. We zullen daarom patienten die bij deze verzekeraars verzekerd zijn niet meer aannemen. Als ongecontracteerde aanbieder krijgen wij slechts een deel van de behandeling vergoed. Patiënten met restitutiepolis kunnen echter de kosten vaak volledig vergoed krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Voor patiënten met een naturapolis wordt vaak ook een deel van de kosten vergoed (meestal rond de 70%). Deze kosten worden aan het eind van de behandeling door de verzekeraar vergoed. U betaalt dan zelf de rest van de factuur, naast het eigen risico. Als u het restant van de factuur niet in 1x kunt betalen, kunt u hiervoor een betalingsovereenkomst afsluiten. U dient hier dan contact op te nemen met de Raad van Bestuur.

Als u nu een natura polis heeft, kunt u dit nog voor het eind van het jaar veranderen naar een restitutiepolis. Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat u meer keuzevrijheid heeft, omdat u naar elke zorgverlener kunt gaan, ook niet-gecontracteerde zorgverleners zoals Sanctuary Kliniek, omdat de vergoeding 90-100% is. Voor een paar euro per maand extra, kunt u ervoor zorgen dat kleinschalige instellingen de kwaliteit en innovatie die u verdient kan blijven bieden.

Wilt u controleren of uw zorgverzekeraar uw behandeling vergoed? U kunt via deze link op de website van Independer zien wat vergoed wordt.

No-show beleid

Verder zullen we, vanaf 1 januari 2020, bij de eerste no-show een vergoeding van €25 in rekening brengen, die door de patiënt betaald dient te worden. Als u meerdere afspraken mist, wordt €50 in rekening gebracht. Alleen als u tijdig (minstens 24 uur van te voren) uw afspraak afzegt, hoeft u dit bedrag niet te betalen. Dit is omdat uw behandelaar tijd voor u reserveert, en als u niet tijdig afzegt, is er geen gelegenheid meer om een andere patiënt te helpen.

Jeugdzorg

Naast volwassenen behandelt Sanctuary Kliniek ook kinderen en jongeren onder 18 jaar. Sanctuary Kliniek heeft voor 2021 een contract met Holland-Rijnland. Als u (of uw kinderen) bij Sanctuary Kliniek behandeld willen worden, is er wel een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ, of van één van de jeugd- en gezinsteams. Sanctuary Kliniek heeft afspraken gemaakt met GO voor Jeugd voor wat betreft de jeugdzorg uit de gemeentes Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Voor meer informatie, kunt u het beste direct contact opnemen met GO voor Jeugd.

Vertrouwelijkheid

Om u de zorg te kunnen geven die u nodig heeft, moet Sanctuary Kliniek persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze informatie wordt in uw persoonlijk dossier bewaard, waar zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan, volgens de richtlijnen van het Autoriteit Persoonsgegevens. De verwijzer krijgt altijd een terugkoppeling van ons over de voortgang van de behandeling.

Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Het liefst hebben we, dat u met ons direct hierover praat, maar wij bieden u ook de gelegenheid om uw klacht voor te leggen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Onze onafhankelijke klachtencommissie is sinds 1 januari 2021 Expertisecentrum Quasir. Mocht u een vertrouwenspersoon nodig hebben, dan kunt u ook bij Expertisecentrum Quasir terecht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Quasir.

Geschillencommissie

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg aangesloten, voor het geval een klacht via onze onafhankelijke klachtencommissie niet tot een oplossing komt.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden.