Aanmeldprocedure

Voordat u zich aanmeldt, dient u eerst een verwijzing van de huisarts te hebben voor specialistische GGZ. U kunt ons bellen voor meer informatie of om u aan te melden. Als er een indicatie is voor een behandeling bij Sanctuary Kliniek, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Na het intakegesprek, wordt er indien nodig aanvullend diagnostiek onderzoek gepland. Daarna wordt het behandelplan opgesteld in overleg met de cliënt.

Kosten

Stichting Sanctuary Kliniek heeft een contract met Multizorg VRZ (bestaande uit Zorg en Zekerheid, ENO Zorgverzekeraar en ONVZ), VGZ (inclusief IZZ, IZA, UMC Zorgverzekeraar, Unive en VGZ Cares) en heeft een betaalovereenkomst met Zilveren Kruis. We hebben geen contracten met andere zorgverzekeraars. CZ en Menzis hebben besloten om geen declaraties met akte van cessie te accepteren. We zullen daarom patienten die bij deze verzekeraars verzekerd zijn niet meer aannemen. Als ongecontracteerde aanbieder krijgen wij slechts een deel van de behandeling vergoed. Patiënten met restitutiepolis kunnen echter de kosten vaak volledig vergoed krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Voor patiënten met een naturapolis wordt vaak ook een deel van de kosten vergoed (meestal rond de 70%). Deze kosten worden aan het eind van de behandeling door de verzekeraar vergoed. Sanctuary Kliniek zal echter het gedeelte dat de verzekering niet vergoed niet bij u verhalen. U moet alleen het verplicht eigen risico betalen. Voor 2017 is dit €385 en in 2018 zal dit bedrag hetzelfde blijven. Sommige verzekeraars trekken het eigen risico af van de vergoeding. In dit geval kan het voorkomen dat u achteraf nog een factuur krijgt van ons, met het verzoek het eigen risico naar ons over te maken, in plaats van aan uw zorgverzekeraar. U heeft in ieder geval een verwijsbrief van de huisarts nodig en wij raden het aan om in ieder geval ook even contact op te nemen met uw verzekering, omdat sommige zorgverzekeraars eisen dat u vooraf toestemming vraagt alvorens de behandeling te beginnen.

Als u nu een natura polis heeft, kunt u dit nog voor het eind van het jaar veranderen naar een restitutiepolis. Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat u meer keuzevrijheid heeft, omdat u naar elke zorgverlener kunt gaan, ook niet-gecontracteerde zorgverleners zoals Sanctuary Kliniek, omdat de vergoeding 90-100% is. Voor een paar euro per maand extra, kunt u ervoor zorgen dat kleinschalige instellingen de kwaliteit en innovatie die u verdient kan blijven bieden.

Vanaf 1 januari 2020 zullen er 2 grote wijzigingen plaatsvinden in ons beleid omtrent natura polissen en ons no-show beleid. We gaan vanaf die datum bij alle nieuw ingeschreven patiënten en bij elke verlenging van een behandeltraject (een traject loopt vanaf inschrijfdatum voor 1 jaar) bij bestaande patiënten vragen om de rest van de factuur te betalen. Dit zal dus niet gelden voor de behandelingen die nu nog lopen, maar alleen als uw behandeling verlengd wordt in 2020, en u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, zal dit van toepassing zijn. Als u momenteel bij zo’n zorgverzekeraar verzekerd bent, kunt u uw zorgverzekeraar wijzigen in december 2019. Als u het restant van de vergoeding niet in 1x kunt betalen, kunt u hiervoor een betalingsovereenkomst afsluiten. U dient hier dan contact op te nemen met de Raad van Bestuur.
Verder zullen we, vanaf 1 januari 2020, bij elke no-show een boete van €25 in rekening brengen, die door de patiënt betaald dient te worden. Alleen als u tijdig (minstens 24 uur van te voren) uw afspraak afzegt, hoeft u dit bedrag niet te betalen. Dit is omdat uw behandelaar tijd voor u reserveert, en als u niet tijdig afzegt, is er geen gelegenheid meer om een andere patiënt te helpen.

Jeugdzorg

Naast volwassenen behandelt Sanctuary Kliniek ook kinderen en jongeren onder 18 jaar. Sanctuary Kliniek heeft per 1 januari 2019 geen contract meer met GO voor Jeugd voor nieuwe aanmeldingen. We kunnen wel via PGB behandeling geven. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op. Sanctuary Kliniek heeft wel een contract met Holland-Rijnland. Als u (of uw kinderen) bij Sanctuary Kliniek behandeld willen worden, is er wel een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ, of van één van de jeugd- en gezinsteams.

Vertrouwelijkheid

Om u de zorg te kunnen geven die u nodig heeft, moet Sanctuary Kliniek persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze informatie wordt in uw persoonlijk dossier bewaard, waar zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan, volgens de richtlijnen van het Autoriteit Persoonsgegevens. De verwijzer krijgt altijd een terugkoppeling van ons over de voortgang van de behandeling.

Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Het liefst hebben we, dat u met ons direct hierover praat, maar wij bieden u ook de gelegenheid om uw klacht voor te leggen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Onze onafhankelijke klachtencommissie is de Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: www.eckg.nl

Geschillencommissie

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg aangesloten, voor het geval een klacht via onze onafhankelijke klachtencommissie niet tot een oplossing komt.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden.