Aanmeldprocedure

Voordat u zich aanmeldt, dient u eerst een verwijzing van de huisarts te hebben voor specialistische GGZ. U kunt ons bellen voor meer informatie of om u aan te melden. Als er een indicatie is voor een behandeling bij Sanctuary Kliniek, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Na het intakegesprek, wordt er indien nodig aanvullend diagnostiek onderzoek gepland. Daarna wordt het behandelplan opgesteld in overleg met de cliënt.

Kosten

Vanaf januari 2023 heeft Sanctuary Kliniek contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Zorg en Zekerheid (inclusief AZVZ)
  • Caresq (Aevitae/ EUCare)
  • DSW (inclusief StadHolland en Intwente)*
  • A.S.R. (inclusief Ditzo)
  • ENO (Salland en Zorgdirect)
  • ONVZ (inclusief VvAA, PNOzorg, Jaaah)
  • Zilveren Kruis (Inclusief Pro Life, One Underwriting, Interpolis, FBTO en De Friesland)*
  • Regeling Medische Zorg Asielzoekers R.M.A.

(* – bij deze verzekeraars hebben we een maximum omzetplafond).

We hebben in 2023 géén contracten met VGZ, CZ en Menzis. Als u bij één van deze drie zorgverzekeraars verzekerd bent en bij ons in behandeling bent, betekent dit dat u maandelijks een factuur zult krijgen. Sanctuary Kliniek werkt samen met Infomedics, die de facturen zullen versturen en innen. Nadat u de factuur heeft ontvangen, dient U dit zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar en het ontvangen bedrag over te maken aan Infomedics. Uw zorgverzekeraar zal ongeveer 70-75% van de factuur vergoeden. De overige 25% zal worden kwijtgescholden. Als de zorgverzekeraar het verplichte eigen risico aftrekt van de vergoeding, bent u dit ook verschuldigd aan Infomedics.

Als u nu een natura polis heeft, kunt u dit nog voor het eind van het jaar veranderen naar een restitutiepolis. Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat u meer keuzevrijheid heeft, omdat u naar elke zorgverlener kunt gaan, ook niet-gecontracteerde zorgverleners zoals Sanctuary Kliniek, omdat de vergoeding 90-100% is. Voor een paar euro per maand extra, kunt u ervoor zorgen dat kleinschalige instellingen de kwaliteit en innovatie die u verdient kan blijven bieden.

Wilt u controleren of uw zorgverzekeraar uw behandeling vergoed? U kunt via deze link op de website van Independer zien wat vergoed wordt.

No-show beleid

Verder zullen we, vanaf 1 januari 2020, bij de eerste no-show een vergoeding van €50 in rekening brengen, die door de patiënt betaald dient te worden. Als u meerdere afspraken mist, wordt €100 in rekening gebracht. Alleen als u tijdig (minstens 24 uur van te voren) uw afspraak afzegt, hoeft u dit bedrag niet te betalen. Dit is omdat uw behandelaar tijd voor u reserveert, en als u niet tijdig afzegt, is er geen gelegenheid meer om een andere patiënt te helpen.

Jeugdzorg

Naast volwassenen behandelt Sanctuary Kliniek ook kinderen en jongeren onder 18 jaar. Sanctuary Kliniek heeft voor 2021 een contract met Holland-Rijnland. Als u (of uw kinderen) bij Sanctuary Kliniek behandeld willen worden, is er wel een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ, of van één van de jeugd- en gezinsteams. Sanctuary Kliniek heeft afspraken gemaakt met GO voor Jeugd voor wat betreft de jeugdzorg uit de gemeentes Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Sanctuary Kliniek heeft een contract als onderaannemer met GO voor Jeugd, maar verwijzingen gaan uitsluitend via GO. Voor meer informatie, kunt u het beste direct contact opnemen met GO voor Jeugd.

Vertrouwelijkheid

Om u de zorg te kunnen geven die u nodig heeft, moet Sanctuary Kliniek persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze informatie wordt in uw persoonlijk dossier bewaard, waar zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan, volgens de richtlijnen van het Autoriteit Persoonsgegevens. De verwijzer krijgt altijd een terugkoppeling van ons over de voortgang van de behandeling.

Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Het liefst hebben we, dat u met ons direct hierover praat, maar wij bieden u ook de gelegenheid om uw klacht voor te leggen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Onze onafhankelijke klachtencommissie is sinds 1 januari 2021 Expertisecentrum Quasir. Mocht u een vertrouwenspersoon nodig hebben, dan kunt u ook bij Expertisecentrum Quasir terecht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Quasir.

Geschillencommissie

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg aangesloten, voor het geval een klacht via onze onafhankelijke klachtencommissie niet tot een oplossing komt.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden.