Wie zijn we?

Sanctuary Kliniek is een zorginstelling die specialistische zorg biedt voor cliënten van alle leeftijden met psychiatrische stoornissen. De polikliniek richt zich op cliënten uit Alphen aan den Rijn en omliggende woonkernen. Sanctuary Kliniek verwelkomt zowel cliënten van Nederlandse als niet-Nederlandse afkomst en richt zich ook op transculturele psychiatrie. Behandelingen worden in principe in het Nederlands gegeven, maar kunnen vaak ook in andere talen worden aangeboden, onder andere Engels, Arabisch, Turks, Farsi en Duits.

Sanctuary Kliniek is uniek door een herstelgericht en integraal perspectief en biedt cliënten somatische screening en psychosociale ondersteuning in combinatie met pro-educatie en pro-arbeid aanpak. Door een speciaal samengesteld multidisciplinair team, die zowel de psychiatrische kant als de sociale en somatische kant belicht, hebben cliënten het voordeel dat alles onder één dak beschikbaar is. Het team staat onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater en bestaat uit volwassenen psychiaters, basisartsen, GZ-psychologen, SPV’ers, systeemtherapeut, maatschappelijk werker, GGZ Agoog, kinder- en jeugd en volwassen psychologen en onderwijsdeskundige.

 

Wat doen we?

Sanctuary Kliniek heeft een multi-disciplinair team, waardoor we u op verschillende manieren kunnen helpen. Cliënten kunnen behandeld worden voor onder andere depressie, angststoornissen, psychose en persoonlijkheidsstoornissen door ervaren behandelaars. Kinder- en jeugd psychiaters houden zich ook bezig met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD. Sanctuary Kliniek biedt ook gesprekstherapieën aan, inclusief Cognitieve Gedrags Therapie, Familie Therapie, Relatie Therapie, Schematherapie, Psychodynamische Psychotherapie en Groepstherapie. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en uitstekende behandelingen kunt u ten allen tijde verwachten van ons professionele team.

Guidance

 

Missie

De missie van de Sanctuary Kliniek is in eerste instantie het ondersteunen van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en om hen meer veerkracht te geven. De Sanctuary Kliniek richt zich op de specialistische geestelijke gezondheidszorg en staat garant voor het leveren van buitengewone kwaliteit zorg voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en sociale groepen door middel van het in dienst nemen van hoog gekwalificeerd personeel met diverse capaciteiten, specialisaties en ervaringen en door middel van een nauwe samenwerking met locale huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeente en relevante instanties.

Visie

‘Partners onderweg’ is het motto van Sanctuary Kliniek. We zien de patiënt niet als cliënt, maar als partner. De onderliggende gedachte hierbij is, dat er meer gelijkheid bestaat tussen partners. De ervaring van de cliënt staat hierbij voorop en wordt actief betrokken bij het opstellen van het behandelplan. Top kwaliteit zorg wordt bereikt door de patiënt centraal te stellen en het zorgteam rondom de patiënt op te bouwen. Daarbij staat Clinical Governance in de kern van het zorgsysteem. De dienstverlening richt zich niet alleen op psychiatrische  behandeling, maar ook op somatisch- en neurologisch onderzoek, en psychosociale ondersteuning.

Cliëntenraad

Een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur is de cliëntenraad, die verschillende bevoegdheden heeft. In lijn met het motto van Sanctuary Kliniek, “Partners Onderweg”, is medezeggenschap van cliënten een onmisbaar instrument voor meer transparantie, adequaat bestuur en nog betere zorg. U kunt de cliëntenraad direct een email sturen via clientenraad@sanctuarykliniek.nl. Voor meer informatie over de taken van de clientenraad, kunt u terecht op de website van https://www.clientenraad.nl/.

Wilt u praten met lotgenoten?

Praten met lotgenoten kan u helpen wanneer u (of uw naaste) te maken krijgt met psychische problemen. Via de websites van Stichting Lumen en Stichting Mind kunt u meer informatie hierover vinden.

Video